Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma

snm

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma a Szlovák Nemzeti Múzeum országos hatáskörű intézménye, amely a szlovákiai magyarság történelmét és kultúráját mutatja be.

A múzeum küldetése azon műtárgyak beszerzése, védelmezése, tudományos feldolgozása és bemutatása, melyek a szlovákiai magyar kisebbség történelmi illetve tárgyi és szellemi kultúráját hivatottak szemléltetni.  A múzeumot 2002.július 1-én alapította a Szlovák Kultúrális Minisztérium, mint a Szlovák Nemzeti Múzeum speciális nemzetiségi múzeumát. Székhelye Pozsonyban a Žižka utca 18. szám alatt elhelyezkedő felújított Brämer-kúriában található. Kihelyezett irodalmi emlékhelyeit Alsósztregován, Szklabonyán és Kassán lehet megtekinteni. Az első kettő 2003.január 1-étől, míg a kassai 2018. novemberétől tartoziuk a múzeumhoz. Kiállításaink és állandó kiállításaink kétnyelven készülnek, magyarul és szlovákul. Minden részlegen kétnyelvű vezetést biztosítunk látogatóinknak.

 Brämer-kúria, Pozsony 

A XVI. század második felében kialakult kúria a pozsonyi vár egyik tisztjének, Brämernek a nevét viseli, aki 1600 körül kétemeletes reneszánsz kúriává alakíttatta át az objektumot. udvari szárny. A későbbi átépítések alapvetően nem változtattak a kúria jellegén. A ház többször is gazdát cserélt, tulajdonosai pozsonyi polgárok voltak.  A Brämer-kúria a pozsonyi Váraljából máig megőrzött aprócska szigetnek része, melynek központi eleme a barokk stílusú Szentháromság-templom. Ebben az épuletben 320 m2-en található az állandó tárlat.

Hagyományok és értékek –  A magyarok Szlovákiában

Az állandó tárlat 2003. május 22.-én nyílt meg. A kiállítás a szlovákiai magyar kisebbség tárgyi és szellemi kultúráját mutatja be. Tematikusan három részre osztható: Képek a magyarok történetéből (1918-ig), Fejezetek a szlovákiai magyarság történelméből (1918 – 1948) és A szlovákiai magyarság népi kultúrája.

Étel, ital, álom... Mindennapok és ünnepek a nép életéből 

A néprajzi kiállítási rész 2019.február végén újult meg és azóta látható.

Az ember szerepe a tájban, az életvitelének eszközei és az általa megteremtett hagyományok évszázadokon keresztül alakították ki a népi kultúra jellemvonásait. A Szlovákiában élő magyarok nagy többségének életmódja a vidékhez szervesen kapcsolódik. A népi kultúrájukat bemutató kiállítás a gazdálkodási módok, a háziipar, a lakáskultúra, a házi munkák, az öltözködés, a népművészet és a szokásvilág eszköztárának nevezetes tárgyi és szellemi emlékeiből válogat a 19. század közepétől napjainkig. A témákat múzeumi tárgyak jelenítik meg, amelyeket Arany Adalbert László és Lipcsey Gyula az 1940-es és 1950-es években készült fotói egészítenek ki. 

Felcserélt otthonok – az állandó kiállítás történeti része, 2016-tól látható 

A második világháborút követően Európa útjain száz- és százezrek vándoroltak otthonaikból elüldözöttek, elhurcoltak, kitaszítottak, otthonaikat keresők. A szlovákiai magyarok elhagyott otthonaiba, a belső telepítések következtében Szlovákia más vidékeiről vagy a Magyarországról (Jugoszláviából, Kárpátaljáról, Romániából, stb.) áttelepülő szlovákok költöztek.

A kiállítás személyes történeteken keresztül azt tárja a látogatók elé, hogyan hatottak a politikai események az egyéni életutakra, és milyen új stratégiák mentén folytatták életüket az események által közvetlenül érintett emberek.A kiállítás három különböző otthonként bemutatott egységen keresztül érzékelteti az események sodrásába került emberek élethelyzetét. Korabeli dokumentumokkal, fényképfelvételekkel, az érintettekkel készített riportokon keresztül teszi érthetővé azt a második világháborút követő, sok tízezer embert sújtó időszakot, amikor a különböző népcsoportokat politikai erőszakkal kitelepítették otthonaikból. A kiállításon vetített filmekben, illetve a lezáró tablókon a látogatók megismerhetik az adott személy további sorsát is. A lapozókban családi iratokat, fotókat láthatnak, míg a térképen, nyomon követhetik egy-egy szereplő útját a régi otthonból az újba. A kiállítás amellett, hogy személyes történetek során át reflektál egy vitatott időszak történéseire, a lakáskultúra, a viselet, a nyelv témakörein keresztül bemutatja az érintett népcsoportok közti lelki hasonlóságokat. 

snm

Időszaki kiállítások

A Brämer kúriában 16 éve kiépített kb. 100 m2-es kiállítóteremben évente kb. 3-4 kiállítást rendezünk.A kiállítások témája a magyar irodalom, történelem, jeles személyiségek évfordulóihoz kötődik. Mivel Pozsonyban nincs olyan galéria, amelyik teret adna a szlovákiai magyar alkotóknak, így ezt múzeumunk vállalta fel. Évente egy-egy művész kap lehetőséget a kiállítása megrendezésére. Több kiállításunkhoz dokumentumfilmet is készítettünk: többek közt Fábry munkásságáról és életéről, a málenkij robotot túlélőkről, a kitelepítésről és lakosságcseréről, az 1945-48-as évekről, a Madách-kastély felújításáról, s legutóbb Madách-Márai címmel, a két író rokoni szálait bogozgattuk ki. 

Jelenleg GRENDEL ´75 címmel képzomuvészeti kiállítás fogadja a látogatókat, amely az író meg nem élt 75.szuletésnapjára emlékezik. A kiállított alkotások a Felvidéki Magyar Szépmuvészeti Egyesulet felhívására készultek. A kiállítás kurátora Miglinczi Éva muvészettorténész. 

Grendel Lajos Olvasóterem

Kicsit több mint egy évvel az író halála után, 2020. februárjában,  Grendel Lajos Olvasóterem nyílt múzeumunkban. A család jóvoltából a hagyaték nagy része ide került: Grendel Lajos kéziratait, leveleit, naplóit – az egész szellemi hagyatékát dolgozzuk fel. 

Emellett egy többnyelvű társadalomtudományi könyvtár alakul, melynek az a célja, hogy minőségi kínálatával megszólítsa a főváros értelmiségi rétegét és diákságát.  ĺróasztal, szemüvegek, fotók, könyvek – Grendel Lajos tárgyaival szintén találkozhatnak itt, de belehallgathatnak kedvenc zenéibe is. Egy képernyőn az író az irodalomról, életének nagy eseményeiről, szülővárosáról, a szlovákiai magyarság, szlovákok és magyarok problémáiról, fejti ki gondolatait.A másik érdekesség: Tóth László és Wlachovsky Karol beszélgetése dokumentumfilm formájában látható. 

Madách-kastély és történelmi park, Alsósztregova

Alsósztregova, ez a Nagykürtösi járásban elhelyezkedő község az egyik legnagyobb irodalmi emlékhellyel büszkélkedhet, a Madách-kastéllyal. Itt szuletett, élt, alkotott, s itt is halt meg Az ember tragédiája alkotója Madách Imre. A kastélyt körülvevő parkban található az 1864-ben elhunyt drámaíró sírhelye és emlékműve, mely Rigele Alajos pozsonyi szobrászmuvész alkotása.

Az új kastélyt a 18. században kezdték építeni. Az építkezést Madách Sándor kezdte el, A kastély  egy EU-ós projekt segítségével teljesen megújult (2010 – 2013). Ezután szlovák-magyar szakmai és anyagi összefogással megújult a kastély állandó kiállítása is.

2019 - 2020-ban sor került a 19. századi park felújítására is, szintén EU-ós projekt segítségével. Modern múzeumpedagógiai eszközökkel és információs táblákkal tematikus út épült. A Madách Imre emlékműhöz és a kastélyhoz vezető járdákat helyreállítottuk, játszóteret alakítottunk, valamint egy kulturális rendezvényekre alkalmas színpadot is felállíttottunk. A 2020-ban történt parkfelújítás során a síremlék és a sírbolt is teljesen megújult. 

snm

„Hol vagyok? Hol vannak álmaim?”- állandó tárlat

 Az új állandó emlékkiállítás, melynek átadására 2014. március 26-án került sor, bemutatja a Madách-család életét a 19. században és a környezetet, ahol a világhírű irodalmi mű született. Az állandó kiállítás második része – Az ember tragédiája a drámában leírt 15 szín legfontosabb pillanatait mutatja be. A színes vonal a padlózaton a kiállítás irányát jelöli és átvezet Madách művének mind a 15 színén. Az időutazás alatt megismerhetjük a múltat, a jelent és a jövőt. Ádámmal együtt elgondolkozhatunk saját létezésünk felett az univerzum részeként. A látogatáskor segítségünkre lehet a hangos idegenvezető (audioguide), mely négy nyelven - szlovák, magyar, német és angol – segít tájékozódni a kiállítási térben. 

snm

Mikszáth Kálmán Emlékház, Szklabonya

Szklabonya községben (Nagykürtösi járás) 1847. január 16-án született a híres magyar író Mikszáth Kálmán, olyan ismert művek szerzője, mint a Szent Péter esernyője, a Beszterce ostroma vagy a Fekete város. Az irodalmi munkásságának legnagyobb forrása a szülőföldje volt a maga utánozhatatlan hangulatával. A ház, ahol Mikszáth Kálmán született, már nem áll, 1968-ban lerombolták. Viszont a falu szélén, a temetővel szemben áll egy ház, amelybe az író szülei 1852-ben költöztek be és ahol a regényíró gyermekkorát és iskolai éveit töltötte. 

snm

Szent Péter esernyője alatt - állandó kiállítás

Központi témája a szülőföld szeretete és a palócoktól kapott sok-sok ihlet, amely megalapozta Mikszáth írói munkásságát.

Az író 1853-től több mint húsz éven át élt Szklabonyán, ebből tíz évet a mai emlékházban. E ház, az egykori családi miliő hangulata az a többlet, ami sehol máshol nem található, s a kiállítást sajátosan egyedivé teszi. Mikszáth idejében Szklabonya kétnyelvű – szlovák és magyar – falu volt. A mindkét kultúrát is jól ismerő író több művében e gazdagság és színesség is megmutatkozik. Ezt igyekszik érzékeltetni az új állandó kiállítás. Az udvaron és a faluban elhelyezett információs táblák segítségével megismerhetjuk az író kedvenc helyeit, gyerekkori játékait, amelyet ki is próbálhatunk, s kicsik és nagyok bábozhatnak is kinn és benn a kiállítóteremben is. 

snm

Márai Sándor Emlékkiállítás, Kassa

A Márai Sándor Emlékkiállítást 2019. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából nyitottuk meg.  Az irodalmi emlékhely létrejöttét hosszú előkészületek, tárgyalások és munkálatok előzték meg. Kassán 1998 májusában létesült a Márai Sándor Emlékszoba a Grosschmid család egykori tulajdonát képező Mészáros utcai ház földszintjén, ahol már több kiállítás is bemutatta a város híres szülöttének életét és életművét. E szerény emlékszobát most hiánypótló és a világon egyedülálló kiállítás váltotta fel, amelynek célkitűzése, hogy méltóképpen képviselje Márai Sándor emlékét az író életében központi szerepet betöltő városában.  A kiállítást a Csemadok Kassai Városi Választmányának felkérésére a budapesti Petofi Irodalmi Múzeum készítette el, s 2018 novemberében megkotott szerzodés értelmében múzeumunk lett a fenntartója és szakmai felugyeloje.

A kiállítás Márai Sándor életének fontos szakaszaira fűzi fel az írótól származó idézeteket, amelyek segítségével a kiállítótérben maga Márai kalauzolja végig a látogatókat. A szövegeket különféle fotók, portrék, dokumentumok és kötetek egészítik ki, valamint érintőképernyők és televíziók segítenek több ismeretanyagra szert tenni. Az öt helyiségben a Cassovia című vers egy-egy sora jelenti a központi idézetet, amely Kassának az író életében betöltött szerepét hangsúlyozza. 

A kiállításban helyet kapó bútorok eredetiek. A Grosschmid család egykori bútorai a Jáky családnak köszönhetően kerülhettek Miskolc és Budapest után újra Kassára. 

snm

Madách Emlékkiállítás látható Pozsonyban, a Szlovák Nemzeti Múzeum épuletében „...írtam egy kolteményt...“ címmel, mely Madách Imre életét és a Tragédia 15 színét mutatja be.  Ugyanitt kapható Az ember tragédiája kotete is mmagyar és szlovák nyelven valamint a kiállításhoz készult katalógus is. 

snm

Szeretettel várunk minden kedves látogatót!

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?