Márai-titkok nyomában Ötvös Anna kassai történésszel

Vasárnap

Harmincöt éve, 1989. február 21-én hunyt el Márai Sándor, ennek apropóján beszélgettünk Ötvös Anna kassai történésszel, a Márai Sándor Emlékkiállítás egyik kurátorával.

Márai Sándor apja, Grosschmid Géza a felvidéki magyar politikai élet meghatározó alakjának számított. Úgy tartották, szava és kézfogása többet ért, mint más emberek írásos, pecsétes fogadalma. Milyen volt kettejük viszonya?

Mély apa-fiú kapcsolat jellemezte őket. Példaképnek tartotta az apját, felnézett rá, és gyönyörű szavakkal emlékezik meg róla az Egy polgár vallomásaiban. Egy helyen pedig azt írja magáról, a feleségén, Lolán kívül csak egyetlen ember szerette őt feltétel nélkül, önzetlenül: az apja.

Mit tudunk Márai édesanyjáról?

Ratkovszky Margit tanítónő volt, és egészen más habitusú ember, mint a férje. Márai leírja, hogy egyszer, hatéves korában egy gyerekzsúron az anyja mindenki mással foglalkozott, csak vele nem. Ezt soha nem tudta megbocsátani neki, egész életében benne maradt a tüske. Ambivalens volt a kapcsolatuk, de szoros. Az anyja sokáig élt, és végig leveleztek. Lola naplójából tudjuk, hogy a New York-i emigrációban Márai egy napon elővette az anyja fényképét, és hosszan nézegette, ami nem volt szokása – egy-két nappal később pedig az anyja halálhíréről értesültek. Mintha megérezte volna. Lola nem igazán szerette az anyósát, a naplójában végig Elminek nevezi. A leszármazottaktól tudható, hogy az Elmi azt jelentette: elmebajos.

Márait eredetileg Grosschmid Sándornak hívták. Honnan jött a Márai név?

A családi legendárium szerint az apjuk nem nézte jó szemmel, hogy fiai közül ketten – Sándor és Géza – újságokban publikálnak, verseket írnak. Ezt nem tartotta illendőnek egy tisztes polgári családban. Tegyék, mondta, de ne az ő neve alatt. Úgyhogy Géza a nagymama vezetéknevét választotta, s lett belőle később Radványi Géza néven ismert filmrendező, a Valahol Európában című filmklasszikus alkotója, Sándor pedig felvette a család régi nemesi előnevét, s lett belőle Márai Sándor néven a magyar irodalom meghatározó alakja. A Partiumban, Máramaros megyében létezik egy Mára nevű falu, amely egykor Márai őseinek a birtoka volt. Íróként a kezdetektől ezt a nevet használta, hivatalosan pedig 1939-ben kérte a neve magyarítását.

Vasárnap

Máraiék négyen voltak testvérek. Köztük milyen volt a viszony?

Sándor volt a legidősebb, ő 1900-ban született, Kató 1904-ben, Géza 1907-ben, Gábor 1909-ben. Volt még egy lánytestvérük, Klementina, ő azonban csecsemőkorában meghalt. Márainak a Gábor nevű öccsével volt a legbensőségesebb viszonya, az ő leveleit őrizte meg. Másik öccse, Radványi Géza is emigráns volt, de csak kétszer találkoztak, egyszer Münchenben, egyszer pedig Salernóban.

S ha találkoztak, akkor is csak egy köszönés erejéig.

A háború befejeztével, 1945-ben az a hír járta, hogy Radványi Géza megvakult. Márai meglátogatta, az öccse pedig, ahogy ajtót nyitott, felkiáltott: Sándor, te itt?! Mire Márai: Géza, te látsz! Azzal sarkon fordult, és távozott. Korábban állítólag egy barkochbajáték során vesztek össze. Radványi Gézának egyébként valóban voltak problémái a szemével, 1943-ban Olaszországban romlott osztrigát evett a feleségével, és mindketten csúnya fertőzést kaptak, Radványinak ez valahogy ráment a szemére, Tasnádi Fekete Máriának pedig az arcizmait támadta meg, s emiatt nem is lehetett tovább színésznő.

Tolnay Klári, aki az 1940-es években randizott Máraival, később úgy emlékezett, szíve szerint Márai úrnak szólította volna, mert az, hogy Sándor, sose jött ki a száján, és elképzelhetetlennek tartotta, hogy őt valaki sanyizta. „Lehetetlen. Ő Márai úr volt. Az úrnak nem az uralkodó minőségében, hanem a gentleman…” Milyen ember volt Márai?

Távolságtartó. Nehezen megnyíló. Sértődékeny. Pedig ő maga írta le, hogy aki megsértődik, az veszít. Ő mégis gyakran megsértődött. Beszélgetések közben is, ha valaki nem értett vele egyet. Mindig meg volt győződve a saját igazáról, és ebből soha nem engedett. Lola naplóiból is rekonstruálható, hogy egymás után szakítottak a barátaikkal. Azokkal is, akik korábban önzetlenül segítettek nekik. A végére nagyon egyedül maradtak.

Lola írja le azt a jelenetet, hogy amikor 1976-ban Salernóban fölkereste őket Lőrincze Lajos nyelvész, akkor Márai nem hívta be a váratlan vendéget, hanem csak az előszobában beszélt vele, és tíz perc után udvariasan kidobta. Voltak egyáltalán barátai?

Kevés emberrel ápolt mély barátságot. A nagy korkülönbség ellenére ilyen volt a római Szőnyi Zsuzsa, valamint a könyveit kiadó, Torontóban élő Vörösváry István, aki az emigráns magyarok egyik legolvasottabb lapjának, a Kanadai Magyarságnak volt a tulajdonosa. Vele az utolsó pillanatig tartotta a kapcsolatot, az életművét is rá hagyta.

Feleségét, Matzner Ilonát (Lolát) elbűvölő nőnek tartották, nemcsak műveltsége és jó humora, hanem rendkívül szépsége okán is. Márai féltékeny típus volt?

Az 1930-as években, amikor Budán a Mikó utcában laktak, Lola kapott egy virágcsokrot egy közös ismerősüktől. Márai ezen annyira felháborodott, hogy a csokrot kihajította az ablakon, Lolát pedig hazaküldte Kassára. S ez nem volt egyedi eset, Lolától tudjuk, hogy a Márai tizenhatszor küldte vissza a feleségét Kassára. Indulatos ember lehetett. Már Nápolyban éltek, amikor egy rendőr a tartózkodási engedély ügyében kereste fel Lolát, és meghívta egy kávéra. Márai ezen is kiborult, kacérkodással, flörtöléssel vádolta Lolát, és féltékenységi rohamában meg is ütötte őt.

Vasárnap

Lola hogyan reagált ezekre az indulatkitörésekre?

Nem tudott haragudni a férjére. Minden rezdülését, minden gondolatát ismerte. S hibáival együtt, feltétel nélkül szerette. Ha úgy gondolta is, hogy Márainak, az embernek vannak hibái, Márait, az írót nagyszerűnek, szinte zseniálisnak tartotta. S tegyük hozzá: nyilvánosan soha nem panaszkodott.

Márai sokat cigarettázott, és napi egy-két palack bort ivott. Ezt hogyan viselte el Lola?

A dohányzást nem bírálta, akkoriban ez nem számított függőségnek. A borozás már súlyosabb dolog volt, mert az alkohol indulatossá tette Márait, s ha megivott, nem lehetett vele kommunikálni. Gondoljunk bele: életük nagy részében egymásra voltak utalva, az emigrációban nem voltak barátaik, nem volt kihez szólniuk, mindent csak egymással beszélhettek meg. S ha Márai megsértődött, akkor magába zárkózott, vagy hosszú sétákra ment, s olykor napokig nem lehetett vele beszélni. Sokszor mégis Lola vette a bort, olykor az utolsó dollárjából is, mert úgy gondolta, ez kell a férjének ahhoz, hogy írni tudjon.

Márainak és Lolának egyetlen gyermeke született, Kristóf, aki azonban néhány hetes korában meghalt. Mit lehet tudni a halála körülményeiről?

A házasságuk elején Lolának volt egy méhen kívüli terhessége, amibe majdnem belehalt. Hajszálon múlott az élete, de végül megmentették. Sokára lett újra várandós, negyvenévesen szülte meg Kristófot, de a kisfiú csak hat hetet élt – a Tűzoltó utcai kórházban hunyt el, a halotti anyakönyvben a halál okaként vérzésre való hajlamot neveztek meg. Mindkettőjüket nagyon megrázta a gyermek halála, nehezen dolgozták föl, Márai hetekig nem szólalt meg, s a naplójukban minden évben megemlékeztek Kristófkáról a születése és a halála napján.

Vasárnap

Később örökbe fogadtak egy kisfiút, Janikát. Róla mit lehet tudni?

1941-ben született, a nagymamája nevelte. Lola a háború vége felé találkozott velük, összebarátkoztak, s örökbe fogadták a gyermeket. Janika velük tartott az emigrációba is, sőt: ő volt az egyik oka annak, amiért Olaszországból átköltöztek az Egyesült Államokba, Márai ugyanis jövőt akart adni Janikának – az olasz iskolákban többnyire csak fociztak a gyerekek, a tanulást nem vették komolyan. Amerikában aztán nem állami, hanem fizetős egyházi iskolába járatták Janikát, aki nyaranta brigádmunkát vállalt: szódavizet árult egy parkban.

Márai a naplójában említi, hogy fia nem olvasta a könyveit, a leveleket pedig egy idő után úgy írta alá: John.

Ezen nincs mit csodálkozni, Janika ugyanis sosem járt magyar iskolába. Eleinte Lola tanította őt írni-olvasni magyarul, de fokozatosan megkopott a magyarnyelv-tudása, s idővel a szüleivel is angolul beszélt. Egyébként jó felfogású gyerek volt, számítógépes szakember lett belőle, de ő már ízig-vérig amerikainak számított, abban a közegben szocializálódott, a helyi szokásokba nőtt bele, és amerikai lányt vett feleségül. Máraiék a menyükkel sem kerültek közeli kapcsolatba, akkora volt köztük a kulturális szakadék.

Fogadott fiuk 46 évesen meghalt, három lánygyermek maradt utána. Tudták, hogy a nagyapjuk író?

Csak Márai halála után szembesültek ezzel. Úgy tudom, a három lány közül kettő még ma is a Márai nevet viseli.

Ők a jogörökösök?

A jogörökös a Vörösváry család. Erről még Márai döntött, amikor az írói életműve gondozását Vörösváry Istvánra hagyta.

Vasárnap

A szocializmus évtizedeiben Márai tiltott szerzőnek számított, művei indexen voltak, könyvei nem jelenhettek meg, s a könyvtárak polcairól is bevonták őket. A kassai magyarság ezekben az években számon tartotta őt?

A régi kassai családoknak voltak történeteik, a Márai-kötetek is ott sorakoztak a polcon, de nyíltan senki sem beszélt róla. Nagy feltűnést keltett, amikor Rákos Péter 1970-ben felköszöntötte Márait az Irodalmi Szemlében.

Zseni volt, de kissé soviniszta – írták Márairól a szlovák lapok, amikor elkezdődött műveinek szlovák nyelvű kiadása. A Márai Sándor Emlékkiállítás öt éve nyílt meg Kassán, azóta mit tapasztalsz, milyen Márai megítélése a szlovákok körében?

Sok szlovák látogatónk van. Aki olvassa a műveit, az rajong érte. A kassaiak ismerik a köztéri Márai-szobrot, de csak itt, a kiállításon döbbennek rá, hogy mekkora formátumú író volt. A megítélése egyöntetűen pozitív, legföljebb azon megy a vita, hogy hogyan kell ragozni a nevét, Máraiho vagy Máraia. Azok az emberi értékek, a szabadság és a humánum, amelyekről Márai ír, általánosak, mindenkit egyformán megszólítanak. Persze, az előfordul, hogy a szlovákok, ha Márairól beszélnek, csak annyit mondanak, hogy világhírű volt és kassai. Azt már nem mindig teszik hozzá, hogy magyar. Pedig Márai az emigrációban többször is leírta, hogy számára a magyar nyelv jelenti a hazát.

Márai Sándor: Napló, 1988

Egy futár Pestről. Három könyvkiadó szerződési ajánlatát hozza és más ottaniak hívását. Nem adok engedélyt semmiféle ottani kiadásra, amíg az orosz megszálló sereg ott van. És ha azok elmentek, tartsanak otthon külföldi ellenőrzés mellett demokratikus, szabad választásokat. Elébb nem engedem semmiféle írásom kiadását.

Hívnak haza, műemléket akarni csinálni belőlem és a könyveimből. Mindent újra kiadnak, bőrbe kötve, engem is. A műemlékek közös sorsa, hogy a kutyák végül lepisálják a talapzatot.

Levélíró kérdi, milyen emlékem maradt Kassáról. Egy szóban elfér az emlékem: „európai” város volt. Kevés magyar városról lehet elmondani.

Vasárnap
MÁRAI SÁNDOR

1900, megszületik Kassán, Grosschmid Sándor néven, felvidéki szászok leszármazottjaként

1909–1917, iskoláit előbb Kassán, majd Budapesten végzi, végül Eperjesen érettségizik, elégséges minősítéssel

1915, megjelennek első cikkei a kassai lapokban, Márai szignóval

1916, megjelenik első írása a Pesti Hírlapban, Salamon Ákos álnéven

1918, megjelenik első verseskötete, az Emlékkönyv, mindössze száz példányban

1919, Németországba megy, ahol a Frankfurter Zeitung munkatársa lesz

1923, Budapesten házasságot köt Matzner Ilonával (Lolával)

1928, többéves párizsi tartózkodás után hazaköltöznek Budapestre, a Mikó utcába

1930, megjelenik a Zendülők című regénye

1934, megjelenik az Egy polgár vallomásai című, önéletrajzi ihletésű műve, élesen támadja a szélsőjobboldali sajtó

1934, Miskolcon meghal az édesapja, 61 évesen

1936, a liberális Ujságtól a mérsékelten konzervatív Pesti Hírlaphoz szerződik

1938, lelkes cikkekben üdvözli az első bécsi döntést, s azt, hogy Kassa és a Felvidék „hazatért”

1939, egyetlen gyermeke, Kristóf néhány hetes korában meghal

1943, megjelenik a Füves könyv; súlyos ideggyulladás több hónapra ágyba kényszeríti; a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választják

1944, a német csapatok március 19-én megszállják Magyarországot, Máraiék Leányfalura költöznek

1945, a budapesti Zárda utcába költöznek

1946, egyre élesebben támadja őt a kommunista sajtó

1947, örökbe fogadják Janikát (Babócsay Jánost)

1948, bemutatják öccse, Radványi Géza Valahol Európában című filmjét

1948, augusztusban emigrálnak, előbb Svájcba, majd Olaszországba, Nápolyba költöznek

1951, megírja a Halotti beszéd című verset, amely ekkor már csak szamizdatban terjedhet Magyarországon, Márai életművét ugyanis kártékonynak nyilvánítják, s emiatt tiltott szerzőnek számít

1952, New Yorkba költöznek

1956, a Szabad Európa Rádió müncheni stúdiójából kommentálja a magyar forradalmat

1957, amerikai állampolgár lesz

1964, Budapesten meghal az édesanyja, 90 évesen

1965, megjelenik a San Gennaro vére című regénye, saját kiadásban

1967, visszaköltöznek Európába, a dél-olaszországi Salernóba

1973, bécsi utazással ünneplik az 50. házassági évfordulójukat

1980, májusban a kaliforniai San Diegóba költöznek

1985, levélben köszönti őt születésnapján Ronald Reagan amerikai elnök

1986, meghal felesége, Lola, és meghal öccse, Radványi Géza filmrendező

1987, meghal nevelt fia, János

1989, február 21-én, kora délután a San Diego-i otthonában öngyilkosságot követ el

1990, posztumusz Kossuth-díjat kap; Pozsonyban megalakul a Márai Sándor Alapítvány,

1991, Kassán emléktáblát helyeznek el a Grosschmid család egykori lakhelyéül szolgáló ház homlokzatán: „Ebben a házban élte gyermekkorát a jeles magyar író, Márai Sándor”

1996, az első Márai-díjat Bodor Ádám, Kertész Imre és Mándy Iván kapja

1997, a Márai-hagyaték megérkezik a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumba, a hagyaték gondozója Mészáros Tibor

1998, Kassán megnyílik a Márai Sándor Emlékszoba; Olaszországban 100 ezres példányban jelenik meg A gyertyák csonkig égnek című regény

2000, Németországban több könyve is óriási siker, hetekig vezeti a bestseller-listákat; Kassán a Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola fölveszi Márai Sándor nevét

2001, a müncheni Piper kiadónál a Márai-összkiadás eléri az 1 millió példányt

2004, életnagyságú Márai-szobor felállítása Kassán

2006, Londonban bemutatják A gyertyák csonkig égnek színpadi változatát, az Oscar-díjas Jeremy Irons főszereplésével

2006–2018, a Helikon kiadó gondozásában, tizennyolc kötetben megjelenik Márai teljes naplósorozata

2019, Kassán megnyílik a Márai Sándor Emlékkiállítás

2022, megjelenik egy kétkötetes válogatás Lola naplóiból, 1700 oldalon

2023, Salernóban szobrot állítanak Márai tiszteletére

Megjelent a felvidéki Vasárnap családi magazin 2024. február 20-i számában

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?