História

Ipolysági főiskolások egyesületei Trianon után

Az első világháborút lezáró időszakban a szlovákiai magyarság elveszítette értelmiségének jelentős részét, és az utánpótlás kinevelése sem volt könnyű. Ifjúsági egyesületek kezdtek szerveződni, elsősorban az egyetemi városokban, de például Ipolyságon is.
author
Vasárnap

2020. október 6. 11:48

historia

Iskoláink Trianon után új helyzetbe kerültek, az érettségizők új államban találták magukat, legtöbbjük nem ismerte az egyetemi, főiskolai oktatás nyelvét. Az újrainduló önszerveződésben jelentős szerepet töltöttek be az ifjúsági mozgalmak, melyek a kisebbségi értelmiség-utánpótlást illetően különösen az ország egyetemi-főiskolai városaiban végeztek komoly munkát. Itteni tevékenységük aztán kisugárzott szinte az egész magyarlakta területre.

Brünnben, Prágában és Pozsonyban

Legelőször a brünni német műegyetemen tanuló magyar ifjak alapították meg a Corvina Egyesületet 1923-ban. Brünnben is tanultak ipolysági, illetve Ipoly vidéki diákok. Ipolyság város magyar lapja, A Hét így ír róluk: „A kényszerítő szükség ugyanígy hozta létre Prágában is a magyar főiskolások egyesületét /..., a Szt. György Kört 1924-ben. Már a következő évben szélesebb alapon megalakult a prágai Magyar Akademikusok Köre (MAKK), hogy összegyűjtse a különböző prágai főiskolákon dolgozó magyar ifjakat. Ennek nyomán a viszonyok azonossága következtében egymásután alakultak a többi egyetemi városokban is a hasonló nevű testvéregyesületek, ahol magyar ifjúság volt: a brünni MAKK és a pozsonyi MAKK.”

1925 május havában tartotta alakuló körgyűlését a prágai Magyar Akademikusok Keresztény Köre, amely célul tűzte ki a magyar egyetemi hallgatóság megszervezését az egész köztársaságban” – írja Turczel Lajos Két kor mezsgyéjén című munkájában.

Ipolyság és vidéke magyar fiataljainak helyzete sem különbözött az ország más tájain élő értelmiségiekétől. Hisz az 1913-ban alakult jó nevű itteni gimnázium első abiturenseinek nagy része 1921-ben került a cseh és a szlovák egyetemekre, s talán nekik kellett a legnagyobb nehézségekkel megküzdeniük. De nem volt sokkal könnyebb a később érettségizettek helyzete sem. Ennek ellenére igen sokan elkerültek innen az ország valamennyi egyetemére, s ott derekasan helytálltak, többen pedig kivették részüket az ifjúsági mozgalmak munkájából is. S amint a helyi lapban írták: „A szünidőre hazatérő főiskolások azután otthonukban is tovább folytatták a szervezés munkáját, hogy a vidéken szétszórt magyar ifjúságnak a főiskolai tanulmányok megkezdésében tanácsadói, a kezdet nehézségeiben támogatói legyenek. Így jöttek létre a különböző helyeken a vidéki egyesületek.”

Több szegénysorsú ifjúnak”

1925 nyarán aztán létrejött az Ipolyság és Vidéke Főiskolások Egyesülete is, bár a hivatalos bejegyzésre csak később kerülhetett sor, mivel az egyesület pecsétjén 1926 szerepel mint alapítási év a megnevezéssel együtt, egész pontosan ebben a formában: Šahy és Vidéke Főiskolások Egyesülete 1926. Az alapszabályzatban lefektetett működési formák közt szerepel a gazdasági-népművelési-erkölcsi jellegű felvilágosító munka, a magyar kulturális tevékenység, a jótékonysági bálok szervezése, valamint a szegény sorsú főiskolások támogatása. Az utóbbi kapcsán olvashatók A Hét 1930. szeptember 13-i az alábbiak: „A társadalom jobbjai átérezve ennek az egyesületnek a magasztos emberi hivatását és magyar művelődési fontosságát, a nehéz gazdasági viszonyok között is áldozatkészen támogatták az egyesületet, mely az így kapott anyagi eszközökkel évről-évre több szegénysorsú ifjúnak teszi lehetővé tanulmányai folytatását, és sok magyar tehetséget ment meg az elsorvadástól. Mivel a segélyezés annak a vezető elvnek alapján történik, hogy azok, akik segélyezésben részesülnek, ha majd tanulmányaik befejezése után keresethez jutnak, a kapott segélyösszeget az egyesületnek visszafizetik, ily módon remélhető, hogy idővel olyan alapot lehet gyűjteni, mely a hathatósabb segélyezést is lehetővé teszi.”

Galéria
A városháza 1922-ben, előtte a cseh legionárius szobrával
Az egyesület bélyegzője az egyik dokumentumon
Az ipolysági vármegyeháza egy első csehszlovák köztársaságneli képeslapon
Egy prágai egyetemen tanuló diák támogatási kérelme
+3

Segélyezés, népművelés

Hogy az egyesület által kifejtett segélyezés, illetve az arra rászoruló egyetemisták-főiskolások támogatása jól működött, bizonyítják a töredékeiben fennmaradt korabeli jegyzőkönyvek, elszámolások, kiadási kimutatások is. Ezúton fejezem ki köszönetemet, dr. Makovínyi Pálnak, aki számomra lehetővé tette a dokumentumok áttanulmányozását. Az egyik Alapítólevélből például azt is megtudhatjuk, hogy a Šahy és Vidéke Főiskolások Egyesülete 1935. szept. 13-án feloszlott, vagyonát az Ipolysági Római Katolikus Legényegyletre ruházta. A tovább tanuló fiatalok támogatása viszont nem szűnt meg, s az egyesület ezt a tevékenységét az elkövetkező években az Ipolysági Római Katolikus Legényegylet Főiskolás Alapjaként, Főiskolai Alosztályaként végezte, s a társaság nevezte magát az Ipolysági Magyar Főiskolások Segélyosztó Csoportjának vagy az Ipolysági Magyar Főiskolások Segélykiosztó Bizottságának is. Az egyesüléskor 640 korona készpénzzel és 16 191 korona kinnlévőséggel rendelkeztek. Az utóbbiak kimutatásából megtudhatjuk, hogy kiket s mennyivel támogattak akkoriban, kik végeztek innen felsőbb tanulmányokat, kik szereztek diplomát, s kiktől várták a támogatás visszafizetését. Az „adósokból” többen kiváló orvosok, tanárok, mérnökök, írók, művészek lettek.

Más egyéb tevékenységet is kifejtett az egyesület, gyakoriak voltak például a vitaestek. Arról is hírt adott egyebek közt a helyi sajtó, hogy „Az Ipolysági Főiskolások első vitaestjét” 1930. szeptember 7-én tartották a Kaszinó olvasótermében, ahol Sirsich László joghallgató a XX. század irodalma című tanulmányát olvasta fel, Jablánczy Miklós pedig beszámolt a főiskolások adatgyűjtési munkásságáról, akik – mint olvassuk – „minden erejükkel arra törekednek, hogy az itt élő kisebbségi magyarságot, de különösen az eddig elhanyagolt falusi lakosságot igyekezzenek a mai elmaradt helyzetből kiszabadítani...” Ugyanitt már hirdették a „Főiskolások II. Vitaestjét”, melynek témája A szocializmus válsága volt, s ugyancsak Sirchich László elnök tartott előadást. Sirchich László (1909–1983) egyébként a város szülötte, Nyugatra emigrált jogász, kiváló író és publicista, a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmányának elnöke volt.

Rámutattak a problémákra

Támogatta a helyi csoport a főiskolás fiatalok országjárásait-kutatásait is. 1930-ban például egyik csoportjuk „végigjárta az Ipoly alsó folyásánál fekvő községeket, hogy adatokat gyűjtsenek az ott élő lakosság gazdasági, kulturális és erkölcsi helyzetéről. Munkájuk eredményét tanulmányban foglalták össze, melyből az Ipoly alsó folyásánál lakó földmíves nép nagyon súlyos helyzete domborodik ki”. A diákok rámutattak továbbá a mezőgazdaság válságára, a helytelen földbirtokreformra, az elviselhetetlen adóterhekre, az iskolák zsúfoltságára is. (A Hét, 1930. szept. 6.)

A magyar fiatalok országjárásáról a Prágai Magyar Hírlap is beszámolt. Innen tudjuk, hogy az ipolyvölgyi csoport tagjai voltak: Diósi Kornél (Ipolyság), Dobossy László (Érsekújvár), Jablánczy Miklós (Ipolyság), Nemesszeghy Jenő (Pozsony) és Pál Ferenc (Tesmag). „A csoport gazdag néprajzi anyaggal tért haza, nemcsak a rajzoló vázlatfüzete telt meg a magyar népi kultúra kallódó kincseivel, de a folklór megfigyelője is gazdag népmese- és népszokásgyűjteményt hozott magával a vándorlásról. A csoport Pereszlény, Visk, Szete, Bél, Pásztó, Keszi, Bény, Csata, Oroszka és Gyerk községeket tette pontos szociográfiai megfigyelés tárgyává. Naplójukról vasárnap közölt a P. M. H. érdekfeszítő tudósítást”.

S hogy kik voltak az egyesület vezetői? Részben ez is kiderül az egykori jegyzőkönyvekből, sajtótudósításokból. 1929-ben például Boldis Lajos írta alá elnökként a jegyzőkönyveket; egy 1931-est Gál Gábor, Veszelák Lajos és Holuby Béla hitelesített. A főiskolai egyesületek lapjának, A Jövőnek 1932/3. számában azt közlik, hogy az Ipolyvölgyi Magyar Akadémikusok Körének (Ipolyság) Daubner Mihály az elnöke, Kovács László a titkára. 1934-ben Kovács László az elnök, Jablánczy László a titkár. A helybeli fiatalok az egyetemi városokban is bekapcsolódtak az ifjúsági mozgalmakba, kivették részüket az ottani szervezeti életből is. Küldöttként pedig jelen voltak az egyes konferenciákon, az országos közgyűléseken. A Hét 1929. december 24-i száma is hírt adott erről: „A prágai Makk legutóbbi tisztújító közgyűlésén az egyesület alkönyvtárosává Sirsich László, pénztárosává pedig Jablánczy Sándor ipolysági fiúkat választották meg.”

Csáky Károly

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 40. számában jelent meg!

Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacene

Támogassa a vasárnapot

Bizonytalan időkben is biztos pont a Vasárnap. Hogy a gazdasági nehézségek ellenére fennmaradhasson, fokozottan szüksége van az Olvasók támogatására. Fizessen elő egyszerűen, online, és ha teheti, ezen túlmenően is támogassa a Vasárnapot!

Kattintson ide, hogy a járvány közben és után is legyen minden kedden Vasárnap!

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
čaputová k
Frissítve

Čaputová: Ha tovább mélyül a politikai válság, jobb lesz új választást tartani

fd

A 14. nyugdíjat novemberre várták, de a biztosító csak ekkor fogja kifizetni!

káčer k

Káčer: Addig kell segítenünk Ukrajnának, amíg csak lehet

autóbaleset k

TRAGÉDIA: Autóbalesetben szörnyethalt két fiatal férfi

A középiskolások harmada már próbálta a marihuánát

16 évre rács mögé kerülhet egy férfi, aki gyógyászati célokra termesztett marihuánát

f

Így spórolhat a karácsonyi ajándékokon!

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.