Archívum

Hitnek nincs mértékegysége

Mielőtt rápillantunk, mit is jelent a hit, miért szükséges, hogy legyen, és hogyan tartható fent az az állapot, amelyben nem válunk hitehagyottá, nézzünk egy általános meghatározást. Ez saját értelmezés, egy a sok közül.
author
Vasárnap

2020. április 6. 09:30

fq

Általános definíció: A hit nem más, mint tiszta erőforrás. Amelyhez többféleképpen is tudunk kapcsolódni, mind fizikailag, mind mentálisan, szellemileg és lelkileg is. A hit forrása az egyén szintjén, stresszmentesen a felsőbb önvalóhoz, az Univerzum szintjén a morfogenetikus mezőhöz* való feltételek nélküli kapcsolódást jelent. Vallási értelemben pedig az adott vallás szabályai, szertartásai, szentírásai, törvényei szerint történő érdek nélküli kapcsolódást értjük rajta. A tiszta erőforrás lehet vallási hitrendszer alapján meghatározott, és lehet egyházi hittől független.

A hit nem lehet nagy vagy kicsi, mert nem mérhető. Csakis azt mondhatjuk, hogy van vagy nincs valakinek hite, vagyis csupán a létezéséről tudunk tanúbizonyságot tenni. Nem bemondásra, hanem csakis aktív cselekvési folyamatokban mutatkozik meg. Kishitű ember tulajdonképpen az, akinek nincs hite, csak vágyik rá, hogy legyen. De az álmodozásnál általában megreked a folyamatban, és nem lép tovább a megvalósítás szintjére. Olyan ez, mint a félkész étel: ehetetlen és emészthetetlen.

Tiszta erőforrás

Abból kell kiindulni, hogy milyen az, amikor valami tiszta. Nem koszos, igaz? A legtöbben ezt feltételezzük. Pedig filozófiai értelemben a tisztával szemben nem a piszkos, sőt nem is a hibátlan áll. A tiszta ellentéte: a sérülékeny. Aki tiszta energiával rendelkezik, azon semmi sem tud olyan mély sebet vágni, amelyen át a szennyeződés, például az alacsony rezgésű energia bejuthat. Ami tiszta, az sérthetetlen. Az igazi hit tiszta erőforrás, így sérthetetlen.

A hithez vezető út legfontosabb támogatói:

 1. belső erő (az önbizalom-önképviselet-önszeretet hármas egysége)

 2. elme- és testtudat

 3. szellemi éberség

 4. fejlett intuíció

 5. a külső körülményektől, elvárásoktól való függetlenség

 6. stabil értékrend

 7. helyes önkép

 8. az élet nehézségeihez való rugalmas viszony

 9. magam és mások iránti bizalom

 10. ősbizalom*

 11. alázat (saját magunk, mások, hivatás, család, barátok, szerelem iránt)

 12. bátorság

 13. újratervezési képesség

 14. fejlett lelki rugalmasság

 15. külső és belső erőszakmentes kommunikáció

A felsorolásból is látszik, hogy igen összetett dologról van szó, és megfelelő ön- és vágyismeret nélkül lehetetlen a hitünket megtalálnunk, személyre szabnunk és hosszú távon fenntartanunk.

Alacsony és a magas rezgés

Sokat hallunk mostanában arról, hogy valami alacsony vagy magas rezgésű. Közben kevesen tudnak ezzel mit kezdeni, mert nem tudják, mitől lesz valami magas vagy alacsony rezgésű, és hogyan lehet ezen változtatni. Minden, ami körülvesz bennünket, energiát ad le és vesz fel. Beleértve saját magunkat is. Az élet körülöttünk folyamatosan áramlik, energiák cserélődnek, változnak, válnak semmivé, vagy éppen túl is csordulnak. De mi is ez az energia? Valami olyasmi, mint egy láthatatlan erőtér, amely minden élőlényt körbevesz, és mindenki érzékeli, ha akarja, ha nem, s reagál is rá. Ha nem tudatosan és önreflexív folyamatokban élünk, ismerve irányító hitrendszereinket, akkor leginkább akaratlanul adunk azonnali, jól bevált válaszreakciót arra a hatásra, amely éppen ér bennünket.

Minden energia (elsősorban: gondolat, szó, tett, pillantás, érintés, vágy, nézőpont) magas rezgésű, amely nem tartalmazza – mondhatnám, nyomokban sem –, az alábbiakat ( a 4. és az 5. pontnál kivételt képeznek az üzleti kapcsolatok, melyeknek üzleti oldalról meghatározott elvárásokat és feltételeket kell tartalmazniuk):

 1. rosszindulat

 2. ítélkezés

 3. előítélet

 4. elvárás

 5. feltétel

 6. harag

 7. verbális és/vagy fizikai abúzus

 8. hazugság

 9. elhallgatás

 10. megtévesztés

 11. félrevezetés

 12. lélekre, testre, szellemre, intimitásra káros függőségek

 13. szélsőséges gondolatok, tettek

Hogyan tartozik mindez a hithez?

A hit, ahogyan a bevezetőben is megfogalmaztam, tiszta erőforrás, azaz kizárólag akkor beszélhetünk arról, hogy valaki a hit erejével rendelkezik, ha az illető arra törekszik, hogy folyamatosan magas rezgésű energiákkal éljen. Lehetséges ez? Minden pillanatban nem, hiszen nem szent guruk, jógik vagyunk, akik a nap 24 órájában csendben meditálnak. De ettől függetlenül a hétköznapokban sokat tehetünk azért, hogy jóféle, támogató energiákkal vegyük magunkat körbe, és minőségi energiákat birtokoljunk.

Mivel lehetséges a hétköznapokban fenntartani a magas rezgést?

 1. természetjárással (a természettel való kapcsolódás a harmónia alapfeltétele)

 2. meditációval

 3. testi és lelki tisztítókúrákkal

 4. sportolással

 5. hangterápiával

 6. helyes légzéssel

 7. rendezett baráti és családi kapcsolatokkal

 8. és általában mindennel, ami örömet ad, ide tartozhat egy jó színházi előadás vagy koncert is

A hangsúly a rendszerességen van. A magas rezgést az alkalomszerűen végzett örömszerző cselekvésekkel nem lehet hosszú távon megőrizni. A lényeg az ismétlődésben van. A rendszeresség pedig azt jelenti, hogy naponta vagy heti több alkalommal végzek olyan cselekvéseket, amelyek örömöt szereznek számomra, és kiegyensúlyozottá tesznek.

Miből tudom, hogy van hitem?

 1. Megingathatatlan és aktív vagyok, mind fizikailag, mind mentálisan

 2. Nem sértődőm meg, nem vágok vissza, azaz elfogadom, hogy a másik más véleményen, nézőponton van.

 3. Nem magyarázkodom.

 4. Nem keresek kifogásokat gyengeségeimre, elkövetett hibáimra.

 5. Nem törekszem arra, hogy mindig igazam legyen. Nem is hangoztatom ezt.

 6. Szeretettel és alázattal képviselem magam és azt, amiben hiszek.

 7. Ha érnek is külső hatások, negatív vélemények nem térítenek el a célomtól, elképzelésemtől.

 8. Nyitott vagyok, és mindkét fél számára győztes helyzetekre törekszem.

 9. Bizalommal fordulok saját magamhoz és másokhoz.

 10. Nem utánzok másokat, mert tudom, hogy mindenkinek egyéni útja van.


Honnan jön a hit?

Miért lehetséges az, hogy egyik embernek van hite, a másiknak nincs, amikor a lehetőség mindenkiben ott van? Olyan kézzel nem fogható biztos tudást és biztonságot is jelent, hogy mindenre, ami velem történik, szükségem van, és épp akkor, amikor megtörténik. Nem a látható világból érkezik, viszont a hitből következő cselekvéseink nagyon is érzékelhetővé és egyértelművé teszik a létezését.

A hithez egyensúlyt kell teremteni…

 1. A racionális és az ésszel fel nem fogható dolgok között, és mindkét oldalt el kell fogadni olyannak, amilyen. Mindkét oldalt használni kell az életünk különböző területein, felismerve, hogy mikor melyikre van szükség. Akinek itt hiányosságai vannak, az nehezebben nyit a hit felé, vagy kizárólag azt a részét fogadja el, amelyet bizonyítani tud, és ez előbb-utóbb diszharmóniát okoz.

 2. Az elmében, mert a túlzsúfolt elme kifogásokkal, a múlt rémeivel, a jövő bizonytalanságaival terhes, és ezek nem kedveznek a hitnek.

 3. A test és lélek között, mert mindkettővel egyformán kell törődni.

 4. Az adakozás, adás és az elfogadás, befogadás között.

Így a hit bárhonnan, bármilyen formában megérkezhet, és amikor ez megtörténik, az addigi gátak, hiedelmek és akadályok eltűnnek. Megváltozik a gondolkozás, a kommunikáció, és megindul a bőség áradása az élet valamennyi területén.

Montorffy Letti író, coach, tréner


* Morfogenetikus mező: Olyan, akár a gravitáció vagy az elektromágneses tér, szabad szemmel nem látható, de hatása érezhető. Befolyásolja az anyag működését, és meghatározza létezési és működési formáját. Ennek a különleges mezőnek a meglétét bizonyítják olyan megfigyelések, mint a századik majom kísérlet. Egy kellő létszámú majomcsapat egy szigeten rájött arra, hogy megmossa az ételét. Bizonyos idő múlva több száz vagy több ezer kilométerrel arrébb is tudták ezt a majmok. Az információ, a tudás, amelyre rájöttek, bekerült az egységes mezőbe, és onnan más majmok is le tudták szedni. A morfogenetikus mező következménye a madarak V alakban való repülése, a madarak és a halak vándorlása, a hangyák, méhek szerveződése stb. A közöstudat-mező vagy -háló tehát az információs közeg, melyen keresztül metafizikai energiaminták, gondolatok és érzelmek „találkoznak”. Ma már tudjuk, hogy létezik egy közös mező, de azt is, hogy az emberek is létre tudnak hozni információs tudatmezőket. (forrás: lelekmagazin.hu)

 

* Ősbizalom: A tökéletes egység és bizalom átélése az anyaméh világában. Az anyaméhben a magzat megélheti a szabad lebegést, abban a végtelennek, mondhatni, óceánnak tűnő vízben. Illetve megélheti a lélek hazájában tapasztalt határtalanságnak az emlékét. Ez jó esetben egész életében elkíséri. A magzatban lépésről lépésre erősödik meg az egység és a bizalom érzése. Anélkül, hogy kérnie vagy tennie kellene valamit, elegendő mennyiségben érkezik a táplálék és minden, ami a fejlődéséhez szükséges. Azok, akik ebben az időszakban nem tudták összegyűjteni azt a jóérzést, amelyre szükségük volt, vagy nem elégült ki teljesen a vágyuk, felnőttként gyakran valószínűtlen álmokat kergetnek, pl. munka nélküli jólétet szeretnének maguknak. Maga az ősbizalom, az egységben átélt élmények arra ösztönzik a már megszületettet, hogy élete folyamán keresse az egységet, és valamiképpen térjen vissza bele a polaritásból. Aki már megtapasztalta az egységet, mindig emlékezni és vágyakozni fog rá.

(forrás: spiritualisanya.blogspot.com)

A teljes írás a VasárnapLélek mellékletben jelent meg!

Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti!

https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacene

Támogassa a vasárnapot

Bizonytalan időkben is biztos pont a Vasárnap. Hogy a gazdasági nehézségek ellenére fennmaradhasson, fokozottan szüksége van az Olvasók támogatására. Fizessen elő egyszerűen, online, és ha teheti, ezen túlmenően is támogassa a Vasárnapot!

Kattintson ide, hogy a járvány közben és után is legyen minden kedden Vasárnap!

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
benzin k

Turistaszezon előtt dráguló üzemanyagárak

Prékop Mária

Tanítani itt húzós művészet

időjárás meleg

Hétfőn beüt az igazi kánikula – másodfokúra emelik a hőségriasztást

Milák2022.100p

Milák Kristóf: Elégedett vagyok a saját teljesítményemmel

Djoko

Rajt Wimbledonban, oroszok, fehéroroszok és ranglistapontok nélkül

Új Szó

Miről ír a hétfői Új Szó?

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.